“ELS LLIBERTARIS CATALANS A LA TRANSICIÓ” (UNA HISTÒRIA IGNORADA- CNT 1976-1979)

El llibre electrònic que us oferim a continuació va ser editat a l'abril del 2019 gràcies al treball de l'historiador Joan Zambrana (soci fundador del Cedall) i a la labor duta a terme per l'Editorial Icària que va acollir la iniciativa amb bona receptivitat assumint bona part de la seva edició a partir de l'estiu de 2018.

 

Com és conegut aquest recent llibre recull en llengua catalana l'estudi pioner realitzat per l'autor l'any 2000 sota el títol de “L'alternativa llibertària - Catalunya 1976-1979”, editat a la ciutat de Badalona per Edicions fet a mà, tenint un acolliment afectuós per bona part dels mitjans periodístics, tant del militantisme àcrata com els de matís exclusivament cultural.

 

El llibre inicial va suposar, ja fa al voltant de vint anys, una aportació substancial per a l'esdevenir documentat dels estudis històrics sobre el recent passat dels moviments llibertaris a Catalunya i en menor mesura sobre aquells que afectaven el conjunt de l'estat espanyol. Amb posterioritat a aquestes dates assenyalades s'han realitzat diversos llibres, estudis i tesis de recerca històrica que també han intentat recollir de manera precisa la plural i col·lectiva “petjada activista llibertària” de la dècada dels anys 70 del segle passat en els anys calents del tardofranquisme i de la poc veraç “transició democràtica” al nostre país amb una voluntat expressa de rigor històric.

 

Conjuntament amb la necessitat manifestada per l'autor que era necessari i prioritari traslladar a la llengua catalana l'estudi inicial dut a terme, omès en el seu moment per qüestions pecuniàries, el nou treball ha ampliat de manera substancial algunes informacions empíriques rellevants sobre l’ “anarcosindicalisme” a Catalunya que no s'havien plasmat amb anterioritat i que poden enriquir i ampliar l'àmbit analític i històric sobre el conjunt del moviment llibertari català.

 

Ja per a acabar us adjuntem, per si fora del vostre interès, dues ressenyes periodístiques realitzades en la premsa generalista catalana durant l'estiu de l'any 2019 pels escriptors David Castillo (“La Republica”) i Jordi *Amat (“La Vanguardia”), que pensem us poden ajudar a complementar i orientar sobre el llibre.

 

Esperem que aquesta nova edició, en format electrònic i òbviament gratis, us ajudi a poder llegir de forma més esplaiada, les idees-força contingudes en aquest llibre que conjumina història i memòria dels llibertaris catalans en la coneguda “transició/transacció” política espanyola.

 

EQUIP Cedall (Juny 2021)

 

 

 

 

 

Pàgina inicial       Documentació      Transició