Revistes

HISTORIA LIBERTARIA

1978 - 1979   

 

 

Presentació.

 

 

Revista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots visualitzar-lo per mitjà de Acrobat Reader 

 

 

 

 

Introducció de Rafael Cid

 

 

Nro.1  Novembre-Decembre 1978

Nro.2  Gener 1979

Nro. 3  Febrer 1979

Nro. 4  Març-Abril 1979

Nro. 5. Maig-Juny 1979

Nro. 6  Desembre 1979

 

 

 

 

Pàgina inicial       Documentació   Transició