Arxiu històric Premsa Trentista

L'ALTRA” PREMSA LLIBERTÀRIA DURANT LA II REPUBLICA

L'anarcosindicalisme durant la II República va tornar a tenir  un gran ressó dins el moviment obrer i va ser  tanmateix capaç de recuperar en el seu si a bona part dels sectors obrers i populars que havien format part dels orígens de la CNT, superant així la tenaç repressió que la Dictadura de Primo de Rivera havia exercit sobre l'organització confederal amb l'objectiu de desfer-la i acabar amb la forta influència social que aquesta exercia en gran part de “l'imaginari obrer” de l'estat espanyol.
 

I si bé hem d'afirmar que l'anarcosindicalisme durant la II República va anar adquirint la seva anterior capacitat d'adhesió popular, també haurem d'assenyalar que en el si de l'organització confederal es van produir una sèrie de petites crisis ideològiques entorn de visions diferents sobre la realitat socio-política del moment i en concret sobre la valoració de la II República naixent i la possibilitat d'exercir moviments socials coherents encaminats a dur a terme una autentica revolució social de signe llibertari.
 

El moviment conegut com “trentisme”, basat en el suport implícit a una sèrie de  reflexions polítiques i socials que coneguts militants llibertaris van signar sota el nom de “Manifest dels Trenta” (Joan Peiró i Àngel Pestanya estarien entre els seus principals signants) (finals d'agost de 1931) seria, dins dels moviments plurals de l'anarcosindicalisme, el que més va influir en diverses zones geogràfiques del moviment sindical llibertari, especialment en algunes ciutats de Catalunya i el País Valencià donant motiu a una escissió que es va agrupar sota el nom genèric de “Sindicats d'Oposició”.
 

Aquesta actitud diferenciada d'un sector del sindicalisme llibertari, petit i de poca amplitud si considerem a la CNT de forma global i com a organisme d'àmbit estatal, va existir durant bona part dels anys centrals de la II República i es va tancar definitivament en els mesos anteriors al Congrés de la CNT celebrat a Saragossa (maig de 1936) gràcies a l'esforç de tots dos sectors per llimar les diferències que els havien distanciat i aconseguir així l'anhelada unitat confederal, abans de l'inici de la bàrbara revolta feixista de juliol de 1936.
 

Els diaris que a continuació us mostrem, “Cultura Llibertària” (1931-1933) i “Sindicalisme” (1933-1935) reflecteixen clarament la posició d'aquests sectors “trentistes”, tant pel que fa a la seva visió del sindicalisme com a altres valoracions de tipus polític i cultural en l'àmbit de “l'imaginari llibertari” que ells predicaven i del que es sentien gratament defensors.
 

Més enllà de valoracions positives o negatives de l'anomenada “escissió trentista”, el que pretenem amb aquesta breu introducció és assenyalar i mostrar, mitjançant els seus òrgans d'expressió, aquesta tendència en el si del sindicalisme llibertari. Això ens porta, al costat de les altres capçaleres de signe i opinió diferenciada  (“Solidaritat Obrera” i “Terra i Llibertat”) que ja estan al vostre abast de forma també digitalitzada, a que puguem tenir una major i ajustada comprensió del sindicalisme llibertari durant la II República i per tant a un major coneixement dels fets històrics esdevinguts en el si del variat “imaginari llibertari” al nostre país.
 

 

 

 

 

EQUIP Cedall               

 

 

 

Pàgina inicial   Documentació