Què és el Cedall?

 

 

El Cedall és un centre de documentació per a la difusió de la memòria històrica antiautoritaria i llibertària dels processos històrics esdevinguts en l'Estat espanyol al llarg del segle XX.

Desenvolupant aquesta proposta general d'intencions, hem volgut iniciar el nostre camp d'investigació i documentació històrica donant prioritat a dues èpoques cronològiques diferents que vam considerar que han estat poc analitzades fins el moment present.

La primera d'elles, té un recorregut d'àmbit estatal i es refereix als processos antiautoritaris i llibertaris que es van desenvolupar durant l'última fase del franquisme i la seva posterior transformació en la anomenada “transició democràtica”. Sobre aquest període (1970-1980) intentarem donar una base documental suficient i àmplia que sigui capaç d'expressar tant la importància com la diversitat dels processos polítics, sindicals, socials i culturals en els que la “l’empremta llibertària” es va deixar sentir amb força i innovació creativa.

 

La segona temàtica que ens agrupa, és d'origen més local i té a veure amb els orígens del moviment obrer d'arrel sindical llibertària en la ciutat de Badalona.

El seu recorregut històric se situa fonamentalment en els inicis del segle XX i acaba amb la derrota en 1939 de les forces republicanes en general, i la llibertària en particular.

És un treball de major especialització, que interrelaciona la història obrera local de Badalona amb la història general del moviment obrer en l'àmbit de Catalunya i de l'estat espanyol i del que la Confederació Nacional del Treball (CNT) va ser el resultat de major força d'aquesta convergència sindical llibertària.

A grans trets, aquestes són les dues principals vies d'intervenció històriques sobre les quals estem transitant fins el moment i que no anul·len altres referències i èpoques històriques que en el futur ens puguem plantejar. Qui vulgui conèixer i tenir major informació sobre Cedall, pot “navegar” pels diferents apartats que, en forma de pagina WEB, hem catalogat i que són fins el moment la labor que estem desenvolupant.

Mentrestant el Cedall, com col·lectiu intentarà sumar-se i potenciar tots aquells esforços que vagin encaminats a la dinamització cultural critica tant en l'àmbit de la nostra ciutat, Badalona, com en altres àmbits geogràfics i culturals de major amplitud sempre que coincideixin amb les idees-força del Cedall.

EQUIP Cedall

 

Pàgina inicial