Crítica de la Izquierda autoritaria

Fa temps que aquest llibre és impossible de trobar. Ara, gràcies als companys del Cedall , pot ser novament llegit. Va ser escrit per José Antonio Díaz i per mi (Santiago López Petit). El llibre va ser publicat a França per l'editorial Ruedo Ibérico en 1974. Òbviament, vam haver de signar amb pseudònim. José Antonio provenia de la lluita obrera, havent participat en la defensa de les formes d'autoorganització enfront de les concepcions dirigistes en nombrosos conflictes. Jo, per la meva banda, estava en els Comitès de Curs, que eren el nom de les organitzacions unitàries del moviment estudiantil en aquella època.

Fruit de la nostra trobada, de la trobada de les nostres experiències, va sorgir aquest llibre. Un llibre màquina-de-guerra contra les concepcions leninistes - és a dir, aquelles que eren defensores del partit dirigent - i que eren les preponderants en aquells moments. El que volíem aconseguir escrivint aquest llibre era mostrar allò que ningú deia ni evidentment, es podia dir: que la teoria complia unes funcions que gens tenien a veure amb la seva autèntica funció, que els dirigents dels diversos grups polítics empraven l'activisme per a cohesionar al grup, que es tractava sempre de guanyar influència en el moviment obrer, i per a això tot valia etc.

No és d'estranyar, doncs, que aquest llibre, com em va dir una vegada Pepe Martínez, el fundador de Ruedo Ibérico, va ser un dels seus llibres més odiats. Pel franquisme, per descomptat, i també per l'esquerra (trotskista, m-l...) que es veia reflectida d'una manera crítica que evidentment no li agradava. Potser convingui també aclarir el lloc des del qual el llibre va ser escrit. Nosaltres, com altres molt companys, defensàvem l'autonomia de classe. Nosaltres apostàvem per que les naixents Comissions Obreres - que era la forma organitzativa autònoma que els treballadors es donaven - pertanyessin als propis treballadors.

Com és sabut, el Partit Comunista es va acabar quedant amb aquest nom per a designar el seu sindicat. Però que això hagi succeït no deu fer-nos oblidar que va existir un altre Moviment Obrer. Un Moviment Obrer anticapitalista i autònom que durant la transició va ser finalment derrotat. Aquest llibre va voler contribuir a enfortir aquest altre Moviment l'existència del qual ara a poc a poc es descobreix.

 

   

Santiago López Petit 

 

 

Pàgina inicial       Documentació      Transició