Entrevistant a la CNT durant la transició

En aquest capítol anem a agrupar diverses entrevistes realitzades a membres de la CNT durant la fase de la anomenada “transició democràtica” (1976-1980), i que ens poden ser útils per a tenir una visió més matisada del anarcosindicalisme en la fase immediatament posterior a la mort del Dictador.

Avui dia, que tot just es realitzen entrevistes als diversos representants del anarcosindicalisme en els mitjans “massius” del nostre país, no deixa de ser “xocant” o “paradoxal” aquesta bona quantitat d'entrevistes que anirem plasmant.
 

Per dir-li “ras i curt” els mitjans “massius” de comunicació han passat d'informar amb “alguna freqüència” sobre la central sindical que va tenir mes militants i afiliats en el primer terç del segle XX a “un enfosquiment” informatiu que expressa en bona mida el lloc que es vol des de les “orbites del poder” per al anarcosindicalisme a l'estat espanyol: el silenci, la catacumba, el “guetto...”.

Seguint amb “les entrevistes” aquestes seran la suma de materials que anem adquirint, sense cap tipus de restriccions expressives. Cert és que hem començat per aquelles que hem tingut “més a mà”, però seguiran altres que anirem a buscar a fons i arxius històrics.

Ens agradaria assenyalar-vos sobre el contingut de les entrevistes, i a manera d'avís per a “navegants virtuals despistats” el canvi de to i estil que es va produint en la CNT entre una fase oberta i inclusiva (1976-1977), per una altra de major tensió i amb aspecte excloent (1978-1979) que van suposar la ruptura posterior del projecte comú del anarcosindicalisme a l'estat espanyol a la fi de 1979 .

En qualsevol cas i per aquells que no coneguin els diversos vaivens en els quals va estar immers la CNT durant aquest procés us anem a recomanar una bibliografia “mínima” que sense ser exhaustiva, creiem que pot servir per a un primer coneixement d'aquesta fase de forta puixança del anarcosindicalisme en una conjuntura política i social en “fase transicional” i/o postfranquista.

 BIBLIOGRAFIA MÍNIMA (Ordre cronològic d'aparició):

AA.VV.  /  CNT : SER O NO SER (La crisis de 1976-1979)  (Ruedo Iberico, 1979)

Juan Gómez Casas / RELANZAMIENTO DE LA CNT (1975-1979) (CNT, 1984)

Joan Zambrana / LA ALTERNATIVA LIBERTARIA (1976-1979) (Fet a má, 2000)

Pablo Carmona / TRANSICIONES (1976-1981) (Fundación Anselmo Lorenzo, 2004)

 

EQUIP Cedall (Octubre 2006)

 

 

 

 

Pàgina inicial       Documentació       Transició