Sobre autonomía(es) obrera(es) en el postfranquisme (1978)

Aquesta comunicació que avui reflectim com a document, és la versió d'un llarg diàleg que la revista “Emancipación” (revista mensual per l'autonomia obrera) va publicar al març de 1978 titulat “LA AUTONOMIA OBRERA A DEBAT...”.

En aquest diàleg diversos militants coneguts de diferents grups autònoms i altres grups llibertaris analitzen la situació en la qual es trobava en aquells moments la “pràctica autònoma” de la classe obrera, l'anàlisi política i social del moment, la interrelació “autonomia obrera” – CNT, la lluita en els barris, la marginació social, etc...

És possible que no estiguin representats “tots” els punts de vista que englobaven la “autonomia obrera” com a pràctica militant, però si que es pot afirmar que l'entrevista reflecteix en bona mida una part del debat “dels autònoms” en aquells moments en el nostre país.

Per ampliar el camp de visió sobre aquests grups podem trobar a faltar als sectors pro-autonomia obrera que escrivien en la revista llibertària “Ajoblanco” (Santi Soler i Juanjo Fernandez) o a membres de la revista Askatasuna (revista anarco-comunista d'Euskadi) que també estaven pel desenvolupament de lluites obreres i socials amb contingut autoorganitzatiu i autogestionari.

Tanmateix, creiem que aquest document és una aportació necessària, al costat d'unes altres que avui es poden consultar en diverses webs , que ens dóna una idea de major precisió sobre les diverses maneres d'entendre l' “autonomia obrera”.

Per a acabar aquesta introducció al document dues consideracions que poden ser útils per a qui vulgui situar el debat en el seu “moment històric” precís.

En primer lloc, la data de l'entrevista que es desenvolupa a primers de 1978, quan encara ens trobem amb un potencial “autònom” important, encara que en fase de declivi segons alguns dels participants. Al seu torn i en les posicions dels militants es reflecteix un corrent de proximitat i/o simpatia cap a la CNT. De “facto” molts d'ells són militants de la CNT i altres encara que no ho siguin i critiquin algunes de les seves practiques coincideixen en el mateix camp antagonista de lluita social i/o sindical. Aquesta relació de proximitat tant militant com organitzativa va desaparèixer en bona mida any i mig després. El debat crispat que es va produir en la CNT durant el procés pre-congressual del V Congrés celebrat a Madrid al desembre de 1979, va trencar gran part de les relacions i camins que s'havien anat lligant.

En segon lloc, i ja per a acabar, crec que és important significar i realçar la pluralitat de matisos pels quals s'internaven els grups de l'autonomia obrera tant pel que afecta a les maneres d'entendre la conjuntura d'aquell moment com en els aspectes organitzatius a desenvolupar.

Resumint no hi ha un “sol” grup que representi a l' “autonomia obrera” sinó que hi ha diversos grups que potencien la pràctica “autònoma” de les lluites de la classe obrera en contra de la mediació que alguns partits polítics i sindicats intenten emprendre des de les versions d'un marxisme socialdemòcrata, així com des dels diversos grups de la “avantguarda marxista-leninista”.

 

EQUIP Cedall (Setembre 2004)

 

 

 

 

 

Pàgina inicial       Documentació      Transició