MANIFEST DEL Cedall:

CENTENARI DE LA “FEDERACIO LOCAL DE SOCIETATS OBRERES DE BADALONA” (1915-2015)

Aquest any 2015 es compleix el CENTENARI de la constitució de la  “Federació Local de Societats Obreres de Badalona” i, així mateix, del seu conegut òrgan de premsa La Colmena Obrera”, eina informativa fonamental per conèixer les lluites socials i obreres de la Badalona del 1915  fins al 1920.

Aquesta Federació Obrera va ésser, durant els seus primers tres anys, volgudament independent de les altres forces sindicals que actuaven a Catalunya, i es va mantenir ferma dins d’un posicionament nítid a favor d’un “obrerisme de classe emancipador”, però sense adherir-se a cap altre organisme sindical de fora de la nostra ciutat.

Posteriorment, i degut a la progressiva evolució ideològica de dita Federació Obrera, pels volts del juny de 1918, i dins del marc del conegut “Congrés de Sants”, organitzat per la “Confederació Regional del Treball de Catalunya” (CRT-C), prendrà partit definitivament a favor del sindicalisme llibertari representat a Catalunya i a l’estat espanyol per la “Confederació Nacional del Treball” (CNT).

Resseguint la història militant del nostre moviment obrer és també d’obligada justícia destacar la figura del conegut sindicalista llibertari Joan Peiró en aquesta fita centenària que avui honorem amb aquestes breus paraules.

Així volem afirmar que, des del primer moment, Joan Peiró va donar una empenta fonamental per a la creació i consolidació de la “Federació Local  de Societats Obreres de Badalona” al seus inicis al juny del 1915, exercint de Secretari General de la mateixa fins l’agost del 1916 i essent Director del periòdic “La Colmena Obrera” durant  bona part de la seva vida com a òrgan de premsa de la “Federació Obrera”.   

La seva grapa i saviesa, tant en tasques organitzatives com en aspectes teòrics de caràcter sindical, és coneguda sobradament i, així mateix, la seva capacitat per “aglutinar” i “fer pinya”. Així doncs, va ésser una peça fonamental per què la Federació Obrera de Badalona es consolidés com una poderosa eina d’unió i reivindicació social de la major part dels obrers i obreres badalonines.      

D’aquesta història de l’obrerisme llibertari posterior, passant per diverses fases i fins al final  de la maleïda “Guerra Civil” al 1939, la CNT serà doncs l’eix sindical  majoritari dels obrers i obreres badalonines. Això es demostrarà, de forma manifesta en el camí per intentar resoldre les reivindicacions laborals més immediates, com també en els desitjos persistents de posar en practica noves formes de relació social humana, allunyades del conegut e injust capitalisme que els explotava, i arrenglerades en l’anhelat desig de un socialisme llibertari a posar en pràctica.  

Des del “Cedall”, considerem que aquest CENTENARI al que volem donar empenta és, com a mínim, un fet històric necessari a destacar i difondre abastament, per ésser part important de la nostra història local amb majúscules. Així mateix, també pensem, encara amb més motiu i urgència, si cal, que aquesta mostra de reconeixement necessari d’aquest CENTENARI hauria  de ser força engrescadora per aquells sectors socials que es reclamen hereus plurals dels ambients culturals i associatius de la Badalona progressista d'avui mateix.  

És doncs de profunda justícia fer-ho palès obertament, expressant-ho si es vol en unes quantes paraules de sentit homenatge a tots i a totes aquelles obreres que de forma conscient unes vegades, i de forma solidària altres, van ser capaços de resistir i de lluitar en unes situacions històriques que no van ser gens fàcils per a les classes populars ni per al moviment obrer badaloní.

Malauradament, en molts de casos, van ser trepitjades i liquidades físicament per diverses repressions, però va ésser, sense cap mena de dubte, la dictadura franquista la més punyent i sagnant per a molts militants obrers d’aquesta “Badalona Rebel” que aquest any volem honorar de forma decidida i ferma.

...

CENTRE DE DOCUMENTACIO ANTIAUTORITARI I LLIBERTARI (Cedall)

OCTUBRE -2015

Equip Cedall

 

Pàgina inicial       Documentació       Moviment