Investigacions Històriques Llibertaries

Antología documental del anarquismo español

Claudio Venza i Francisco Madrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots visualitzar-lo per mitjà de Acrobat Reader 

Volumen I: Organización y Revolución

De la Primera Internacional al Proceso de Montjuich (1868-1896)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pàgina inicial      Documentació      I.H.L.