AIT. CARTES, COMUNICACIONS I CIRCULARS DEL CONSELL FEDERAL DE LA REGIO ESPANYOLA 1870-1874

Tot el que hem apuntat en la introducció a les actes s'aplica igualment per a la correspondència, la qual va ser publicada entre 1972 i 1987, en set volums; no obstant això els originals estaven enquadernats en vuit, la qual cosa necessita una immediata explicació.

 

Dels vuit volums que componien «El Libro Copiador» (així eren coneguts els llibres que es destinaven a transcriure les cartes de contestació a les diferents seccions i federacions i també a altres organització de la l Internacional), dipositats originàriament a la Biblioteca Arús, el primer d'ells (corresponent als anys 1870-1872 i per tant el més important, ja que en els dos últims anys (1871-1872) va començar a manifestar-se l'enfrontament entre els autoritaris, partidaris de Marx, i els antiautoritaris, partidaris de Bakunin) es va perdre.

 

L'Arxiu Social d'Amsterdam (IISG), es va proposar dur a terme una exposició sobre la I Internacional i per a això va requerir, als països que havien format part d'aquesta, li facilitessin documentació.

 

La Biblioteca Arús que, com sabem, albergava bona part de la documentació generada per la Internacional espanyola, va decidir col·laborar, però en lloc de enviar-los l'original va encarregar la reproducció fotogràfica del primer tom de les Cartes a un professional. Per una carta del IISG, se sap que aquest volum va ser lliurat al fotògraf Sr. Puig (carrer Vico, 2 de Barcelona), al novembre de 1936, per a la seva reproducció fotogràfica i ja mai més (pel que sembla) va tornar a la Biblioteca.

 

Totes les recerques dutes a terme per a intentar recuperar el document han resultat infructuoses. La tempesta de la revolució i la repressió subsegüent a la derrota van certificar la seva desaparició i molt probablement la seva destrucció.

 
 

 

 

 

EQUIP Cedall (Març 2020)

 

 

 

Pàgina inicial       Documentació        I.H.L.